Sunday, 2 December 2012

Kapsejlads med Seascape18

Seascape18 kan sejle stærkt, sådan set rigtig stærkt ! Med en totalvægt på knap 500kg, heraf 125kg i kølen, er seascapen en let båd, som planer let. Skroget er designet med en bred hæk der giver løft og afsæt til at plane. Egentlig ligner Seascapen en mellemting mellem en VO70 og en E-jolle !


Det betyder, at sejler man kapsejlads imod andre kølbåde, kan man virkelig sejle fra både som er både 2 og 3 gange større. 15knob er absolut indenfor rækkevidde, og også mere.
Den sejles fint af 2 voksne, eller 3 unge, så omkring 180-220kg crew-vægt er fint.

På kryds er seascapen selvfølgelig begrænset af sine 18 fods vandlinielængde, men den når meget hurtigt sin skrogfat på omkring 5 knob. På kryds i luft må der selvfølgelig gerne hænges igennem, men mange bliver overrasket over den store skrogstabilitet qua bredden agter (kraft gange arm), og knækspantet der får opdriftscentret helt ud hvor det skal være. Uden hækstag på riggen, skal der arbejdes en del med kick'en for at flade sejlet / bøje masten. Forstaget holdes fint stramt af de bagudvendte vanter.

Seascape 18 forventes at blive godkendt til DH kapsejlads i 2013.Indtil vi forhåbentlig kan få Seascapen godkendt som DH båd, vil jeg anbefale at man søger kapsejladsarrangørren om dispenstion, noget jeg har gjort flere gange.
I vores naboland Sverige er det noget mere enkelt. Her kan blot stilles op i løb for både unde målebrev, hvor der sejles efter et mål givet af kapsejlads arrangøren. Således har vi med Seascapen i 2012 være oppe og sejle Tjön Runt som var en stor oplevelse. Det er den svenske sejler-folke-sommer-fest når det er bedst, og et utroligt flot sted at sejle naturligvis.


I DK arrangerer vi one-design felter så meget som det kan lade sig gøre. I 2013 er bl.a. Aarhus Sailing Week på tapetet, et stævne der sikkert vil lokke udenlandske Seascape'rs til, så der kan blive et flot felt.


Udenlands er det sandsynligt at der kommer klassefelt til Kieler Uge. Der er også Seascape klassefelt i Spi Ouest i Vestfrankrig, og flere one-design kapsejladser i Slovenien og Østrig.

Der er altså masser af muligheder for Seascape for at sejle race. Og p.gr.a. den kan trailes så let som en jolle, bliver rækkevidden virkelig stor. I 2012 deltog vi fra Aabenraa i Århus 2star. 1 time efter målgang står vi pakket med båd på trailer klar til at køre, og 2 timer senere er vi hjemme. Det kunne vi se der var en del kølbådssejlere der var lidt misundelige på, da de stod overfor lange transportsejladser.


Seascape værftet har udarbejdet udførlige klasseregler, således at alle både bvil være ens og sejle kapsejlads med standrad værft udrustning og set-up.